Pechar

Industrias Cerdeimar, S.L.

Industria Agroalimentaria  • Industria Conserveira Título de foto

• Avda de Cedeira, 3,
• CP 15123 • Camariñas

  • 981 73 61 25
  • (url)

Camariñas

Avda de Cedeira, 3,
CP 15123

Conservas de peixes e mariscos.
Pratos preparados.