O Concello

Departamentos

* Novas

PROCESOS SELECTIVOS DA XUNTA DE GALICIA 12/03/2019

Consellería de Facenda Orde do 20 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter t

ver máis +


APERTURA LISTAS XUNTA DE GALICIA PARA NOMEAMENTO PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA 11/03/2019

A Consellería de Facenda, a través da Dirección Xeral da Función Pública vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 27 de febreiro unha resolución pola que se acorda o peche e a apertura de novas

ver máis +


ACTUALIZACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS 2018 LISTAS XUNTA DE GALICIA 07/03/2019

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Facenda publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de febreiro unha resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos corres

ver máis +


CONVOCATORIA PROBAS AVALIACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 06/03/2019

Xunta de Galicia vén de convocar no DOG do 4 de marzo probas de avaliación en competencias clave para acceder ós certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

ver máis +


OFERTA EMPREGO PÚBLICO XUNTA DE GALICIA 2019. EDUCACIÓN 06/03/2019

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 21 de febreiro de 2019 a oferta de emprego público correspo

ver máis +


PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA 20/02/2019

Sae publicada no DOG do 19 de febreiro de 2019 a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a

ver máis +


Cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 20/02/2019

A Consellería de Cultura e Turismo vén de convocar no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 19 de febreiro de 2019, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3

ver máis +


Convocatoria probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais 2019 18/02/2019

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e Ordenación Universitaria, publica no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 4 de febreiro as probas para a obtención

ver máis +