O Concello

Departamentos

* Novas

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL ANO 2017 13/01/2017

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 5 de xaneiro as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio ...

ver máis +


PROBAS PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE CONDUTOR PROFESIONAL TRANSPORTE DE MERCADORÍAS OU DE VIAXEIROS POR ESTRADA 13/01/2017

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 23 de novembro unha resolución pola que se convocan as probas de constatación da cualificación inicial pa

ver máis +


PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 13/01/2017

CONVOCATORIA CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
A Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou unha orde no DOG

ver máis +


SEAGA. APERTURA DE LISTAS E ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS 19/10/2016

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.  (Seaga) publicou un anuncio no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 30 de setembro de 2016 no que fai pública a apertura do prazo de actualización de méritos&

ver máis +


Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (CELGA) 23/08/2016

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de convocar no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 19 de agosto de 2016, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios ...

ver máis +


PROBAS OBTENCIÓN CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA NIVEIS CELGA 1, 2, 3 e 4 NO ANO 2016 23/08/2016

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publica no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 18 de agosto as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos .

ver máis +


LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA. ACTUALIZACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS ANO 2015 12/07/2016

A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral da Función Pública, vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 7 de xullo pola que se fai pública a actualización

ver máis +


Pasos a seguir para a renovación da TPC (Tarxeta Profesional da Construción) 12/07/2016

Debido a unha modificación no contido do V Convenio General del Sector de la Construcción respecto da regulación da Tarxeta Profesional da Construción (TPC) eliminouse  a disposición transitoria terceira ...

ver máis +