O Concello

Departamentos

* Aprobación de lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos para unha praza de auxiliar administrativo. 28/04/2011

Aprobación de lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos para unha praza de auxiliar administrativo.

Resolución de aprobación de lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos para unha praza de auxiliar administrativo.

ANUNCIO A Alcaldía ditou no día da data a Resolución que a continuación se transcribe:          

Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo de consolidación de emprego como persoal laboral fixo, mediante o sistema de concurso-oposición, dunha praza de auxiliar administrativo, cuxa convocatoria e bases foron publicadas no BOP núm. 26 de data 08/02/2011 (corrección de erros publicada no BOP núm. 33 de 17/02/2011) e un extracto da mesma no DOG núm. 43 de data de 03/03/2011 e no BOE núm. 62 de data 14/03/2011; esta Alcaldía en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente e de conformidade co disposto na Base 5ª da convocatoria, ….

Descargas relacionadas


© by Abertal