O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO GARDA CIVIL 2019 09/04/2019

OFERTA EMPREGO PÚBLICO GARDA CIVIL 2019

O Goberno, a través do Ministerio de Política Territorial y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 2 de abril de 2019 a oferta de emprego público do Corpo da Garda Civil para o ano 2019.

Prazas: 2210 para ingreso directo na Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil

Reserva de prazas: Do total de 2210 prazas convocadas para ingreso directo na Escala de Cabos e Gardas resérvanse 884 aos militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos efectivos como tales e 175 prazas para os alumnos do Colexio de Guardias Jóvenes.

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría e aos alumnos do Colexio de Guardias Jóvenes  que non sexan cubertas acumularanse ó cupo de prazas libres.

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4827.pdf


© by Abertal