O Concello

Departamentos

* PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA 04/06/2019

PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA

No BOE (Boletín Oficial del Estado) do 4 de xuño sae publicada unha resolución da Dirección Xeral da Policía, pola que se convoca oposición libre para cubrir prazas de alumnos da Escola Nacional de Policía, da División de Formación e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Básica, categoría de Policía, do Corpo Nacional de Policía.

Oposición libre: 2506 prazas na Escala Básica

Reserva de prazas: Do total de 2506 prazas autorizadas para ingreso por oposición libre na Escala Básica, resérvanse 501 para militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos.

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría que non sexan cubertas acumularanse ás autorizadas por oposición libre.

RESOLUCIÓN DO BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE-A-2019-8256.pdf 

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 
981737004 
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal