O Concello

Departamentos

* PROCESOS SELECTIVOS DA XUNTA DE GALICIA 29/11/2019

PROCESOS SELECTIVOS DA XUNTA DE GALICIA

Consellería de Facenda 

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191125/AnuncioCA01-211119-0008_gl.pdf  

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 001 do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191125/AnuncioCA01-211119-0007_gl.pdf  

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191125/AnuncioCA01-211119-0006_gl.pdf  

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo III e categoría 062 do grupo III de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191125/AnuncioCA01-211119-0005_gl.pdf  

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A1.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191126/AnuncioCA01-221119-0006_gl.pdf  

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulada/o superior, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191126/AnuncioCA01-221119-0005_gl.pdf  

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galic ia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191126/AnuncioCA01-221119-0004_gl.pdf 

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A2.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191126/AnuncioCA01-221119-0003_gl.pdf  

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191128/AnuncioCA01-251119-0003_gl.pdf


© by Abertal