O Concello

Departamentos

* PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA CATEGORÍAS XEROCULTOR / A E PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS 11/12/2019

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA CATEGORÍAS XEROCULTOR / A E PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS

Sae publicada no DOG do 5 de decembro de 2019 a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e de persoal de servizos xerais.

Todas aquelas persoas que se anotaron nas listas deben comprobar canto antes a súa situación xa que se abre un prazo de reclamacións. 


Información publicada:

- Solicitantes admitidos/as na lista con indicación da puntuación provisional.  
- Solicitantes excluídos/as con expresión da causa de exclusión   

Prazo de reclamacións:
 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia).   

As reclamacións presentarante ante a Comisión Permanente Central (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela)

No suposto de que algunha das persoas solicitantes provisionalmente excluídas non presente a documentación necesaria para emendar a causa de exclusión quedará definitivamente excluída.   

As listas poden consultarse no portal corporativo da Xunta de Galicia, a través do teléfono 012 e nas oficinas de rexistro e atención á cidadanía da Xunta de Galicia (oficinas dos edificios administrativos da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza). 

ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioCA01-021219-0003_gl.pdf

CONSULTA DAS LISTAS:
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_li05/li05_principal.jsp 

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA  981737004 / 653260746 
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal