O Concello

Departamentos

* Titulacións que permiten incorporación ás listas de aspirantes corpos mestres e profesores 17/12/2019

Titulacións que permiten incorporación ás listas de aspirantes corpos mestres e profesores

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG0534-281119-0010_gl.pdf


© by Abertal