O Concello

Departamentos

* PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS 11/10/2012

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA

Sae publicada no DOG de 05 de outubro de 2012 a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Todas aquelas persoas que se anotaron este ano nas listas da Xunta de Galicia reguladas polo Decreto 37/2006 deben comprobar canto antes a súa situación xa que se abre un prazo de reclamacións. 

Información publicada:
 

-         Solicitantes admitidos /as na listaxe con indicación da puntuación provisional.
-         Solicitantes excluídos / as con expresión da causa de exclusión   

Prazo de reclamacións:
 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) 

No suposto de que algunha das persoas excluídas das citadas listaxes non presente a documentación necesaria para emendar a causa de exclusión quedará definitivamente excluída. 

As listas poden consultarse no Servizo do Rexistro Xeral e Información da consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas oficinas de Rexistro e información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e na páxina web da Xunta de Galicia www.xunta.es na epígrafe Función Pública. 

ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:
   
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121010/AnuncioCA01-051012-0005_gl.pdf
   

CONSULTA DAS LISTAS:
   
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_li05/li05_principal.jsp 


OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
  
CASA DE PEDRA    981 73 70 04 
   
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00

Descargas relacionadas


© by Abertal