O Concello

Departamentos

* PRAZAS CUERPO NACIONAL DE POLICÍA E GUARDIA CIVIL 15/10/2012

PRAZAS CUERPO NACIONAL DE POLICÍA E GUARDIA CIVIL

No BOE (Boletín oficial del Estado) do pasado 12 de outubro saen publicados dous Reales Decretos nos que se aproba a oferta de emprego público do “Cuerpo Nacional de Policía” e do “Cuerpo de la Guardia civil” para o ano 2012.

REALES DECRETOS DO BOE:

Cuerpo Nacional de Policía

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/12/pdfs/BOE-A-2012-12759.pdf

Cuerpo de la Guardia Civil
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/12/pdfs/BOE-A-2012-12760.pdf

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal