O Concello

Departamentos

* LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA 02/04/2013

LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia abre, como tódolos anos e con carácter xeral, listaxes de contratación temporal en distintas categorías para novas incorporacións segundo o decreto 37/2006. As listas que se atopan abertas son: 

· Persoal funcionario:
 

-  Corpo superior de administración
-  Escala de veterinarios
-  Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo – pesqueiros (varias especialidades)
-     Escala  de arquitectos técnicos
-     Escala de enxeñeiros técnicos de obras públicas
-     Escala técnica de estatísticos
-     Escala de xestión de sistemas de información
-     Inspección turística
-     Escala de axentes forestais
-     Corpo auxiliar 

· Persoal laboral:  

-  Titulado / a superior farmacéutico / a
-  ATS, enfermeiro / a, practicante, DUE
-  Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro / a, xefa/a de cociña, cociñeiro / a 1ª
-  Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira
-  Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico / a, auxiliar de enfermería, coidador / a xeriátrico, coidador / a
-  Oficial 2ª cociña, cociñeiro / a oficial 2ª
-     Legoeiro / a
-     Condutor motobomba de defensa contra incendios forestais
-     Oficial 2ª mecánico de defensa contra incendios forestais  

Fin do prazo: 15 de xullo 

Requisitos:
 
imprescindible ter unha titulación oficial e certificado de lingua galega (consultar requisitos específicos para cada categoría nos enlaces que se sinalan máis abaixo)   

LISTAS ABERTAS 2013
http://www.xunta.es/dxfp/Listas/titul_req_listas_abertas_19-03-2013.pdf

PARA CONSULTAR REQUISITOS E TRÁMITES A REALIZAR
http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL         
CASA DE PEDRA    981 73 70 04
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00     

Descargas relacionadas


© by Abertal