O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2013 03/04/2013

OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2013

O Goberno, a través do Ministerio de Facenda e Administración Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do pasado 23 de marzo de 2013 a oferta de emprego público para o ano 2013.  


Prazas de novo ingreso: 

-      Administración Xeral do Estado

 • Persoal funcionario: 386 prazas
 • Persoal laboral: 8 prazas
 • E.P. Empresariais e entes públicos: 5 prazas
 -      Rede Hospitalaria da Defensa
 • Persoal estatutario: 12 prazas
 -      Persoal da Administración de Xustiza
 • Prazas correspondentes ó Ministerio de Xustiza: 78 prazas
 • Prazas correspondentes a Comunidades Autónomas que recibiron traspasos de medios persoais: 222 prazas
Do total de prazas que se convocan o 50% resérvanse para a súa provisión por promoción interna, de conformidade co establecido na Lei Orgánica do Poder Xudicial

 -      Persoal do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
 • Persoal funcionario: 11 prazas
 Promoción interna: 

-      Administración Xeral do Estado
 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 107 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo A2: 103 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C1: 139 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C2: 100 prazas

ENLACE Ó REAL DECRETO DO BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3208.pdf 

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal