O Concello

Departamentos

* PROCESO SELECTIVO ENSINANZA XUNTA DE GALICIA 04/04/2013

PROCESO SELECTIVO ENSINANZA XUNTA DE GALICIA

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 4 de abril de 2013 a orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia 

Corpo: Inspectores de educación 

Reserva discapacitados 2
Libre 20
Total 22 

Corpo: mestres 

Código / especialidade                 
031 Educación infantil
 Reserva discapacitados 
4
 Libre 
46
 Total 
50

032Lingua estranxeira: inglés
 Reserva discapacitados 4
 Libre 
46
 Total 
50 
                                  

036Pedagoxía terapéutica
 Reserva discapacitados 3
 Libre 
47
 Total 
50 
                                         

037Audición e linguaxe
 Reserva discapacitados 3
 Libre 
47
 Total 
50                                                


Total
 Reserva discapacitados 14
 Libre 
186
 Total 
200                                                                                 


Sistema dos procedementos selectivos: concurso – oposición 
Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia 

ENLACE Á ORDE DO DOG
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-250313-0003_gl.pdf 

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net 
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal