O Concello

Departamentos

* Instituto de Ensino Secundaria Terra de Soneira 13/06/2013

Instituto de Ensino Secundaria Terra de Soneira

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO Curso 2013/14  

O Instituto de Ensino Secundaria Terra de Soneirana rama de administración imparte dous ciclos formativos:

- O CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
- O CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

  • ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS:
Acceso o Ciclo Formativo de Grao Medio:

1º Directo: Graduado en ESO, Técnico Auxiliar (F.P I o Ciclo medio)) ou 2º BUP aprobado  

2º Mediante proba:
  • Proba de acceso nos ciclos formativos:
- Alumnado de idades iguais ou superiores aos 17 anos que no seu día abandonarán os estudos. Ou alumnado que cumpra os 17 anos no ano natural de realización desta proba.

- Alumnado que con anterioridade cursara e superará os módulos obrigatorios dos programas de cualificación profesional inicial.

- Alumnado que con anterioridade cursara e superará un programa de garantía social
  • PAU para maiores de 25 anos
Acceso o Ciclo Formativo de Grao Superior:

1º Directo: Título de bacharelato, COU o título técnico especialista (FP 2 o Ciclo superior) ou Titulación Universitaria ou equivalente.  

2º Mediante proba:
  • Proba de acceso nos ciclos formativos:
- Ter cumpridos 19 anos ou cumprilos no ano natural da realización da proba

- Cumprir ou ter cumpridos 18 anos no ano natural de realización da proba , e disponer dun título de técnico  que pertenza algunha familia profesional  incluída na opción a que opta.
  • PAU para maiores de 25 anos
  
  • Prazo de presentación da matricula:
- Prazo ordinario: do 17 de xuño o 2 de xullo, ambos incluídos

- Prazo extraordinario: do 3 de setembro o 12 de setembro, ambos incluídos  

- Teñen preferencia os alumnos que presenten as solicitudes no período ordinario.    


DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA MATRICULARSE  

Aquí debemos destacar que do 17 de xuño a 2 de xullo e a preinscripcion para os ciclos que despois deben facer a matricula obrigatoriamente.  

-      Fotocopia de solicitude de admisión
-      Impreso de matricula ( 2 copias , unha para o alumno/a e outra para o centro)
-      Fotocopia de Título académico ou certificación de estudios polo que se accede o ciclo
-      Fotocopia do D.N.I nun folio sin recortar
-      2 fotos tamaño carné, co nome e apelidos ao dorso
-      Xustificante de pagamento de seguro escolar (1,12 €) no nº de conta de Novacaixagalicia 2091-0082-03-3110000047  (Exento de pago os maiores de 28 anos)  

Para más información pasar por el centro y contactar con las personas de contacto:
IES Terra de Soneira: 981716376
Margarita Díaz: 669 759 795
Maite López: 616697746

Descargas relacionadas


© by Abertal