O Concello

Departamentos

* PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA 26/09/2013

PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA

No BOE (Boletín oficial del Estado) do 20 de setembro sae publicada unha resolución da Dirección Xeral da Policía, pola que se convoca oposición libre para cubrir prazas de alumnos da Escola Nacional de Policía, da División de Formación e Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso na Escala Básica, categoría de Policía, do Corpo Nacional de Policía. 

RESOLUCIÓN DO BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/pdfs/BOE-A-2013-9751.pdf

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL

CASA DE PEDRA 981737004 
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal