O Concello

Departamentos

* PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA 13/11/2013

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA

Sae publicada no DOG de 12 de novembro de 2013 a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fan públicas as listas provisionais para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

Todas aquelas persoas que se anotaron este ano nas listas deben comprobar canto antes a súa situación xa que se abre un prazo de reclamacións. 

Información publicada: 

- Solicitantes admitidos /as na lista con indicación da   puntuación provisional.
- Solicitantes excluídos / as con expresión da causa de exclusión   

Prazo de reclamacións:
 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia). 

No suposto de que algunha das persoas excluídas das citadas listaxes non presente a documentación necesaria para emendar a causa de exclusión quedará definitivamente excluída. 

As listas poden consultarse no Servizo do Rexistro Xeral e Información da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas oficinas de Rexistro e información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e na páxina web da Xunta de Galicia www.xunta.es na epígrafe Función Pública.
 
ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:  
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131112/AnuncioCA01-061113-0001_gl.pdf

CONSULTA DAS LISTAS:
 
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_li05/li05_principal.jsp 

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL 
CASA DE PEDRA  981737004 / 653260746 
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00

Descargas relacionadas


© by Abertal