O Concello

Departamentos

* LISTAS PROVISIONAIS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 30/01/2014

LISTAS PROVISIONAIS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

O Servizo Galego de Saúde vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 30 de decembro unha resolución pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal das seguintes categorías sanitarias:   

-      Enfermeiro / a
-      Enfermeiro / a especialista en obstetricia e xinecoloxía 

A lista provisional de admitidos / as e excluídos / as coa asignación aos primeiros da puntuación e a orde de prelación provisionais acadadas atópase publicada na páxina web do Servizo Galego de Saúde  www.sergas.es
 
Ademais o estado de cada solicitude pode ser consultado pola/o solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos. 

As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra a resolución provisional de admitidos / as e excluídos / as e os resultados provisionais de baremación, ante as direccións das estruturas organizativas de xestión integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da  súa publicación.

As persoas que, tendo presentado debidamente solicitude de inscrición, non consten como admitidas nin excluídas, disporán do mesmo prazo para formular a súa reclamación. 

RESOLUCIÓN DO DOG: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioG0003-200114-0001_gl.pdf

ENLACE DA PÁXINA DO SERGAS PARA COMPROBA-LAS LISTAS:
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=68800


© by Abertal