O Concello

Departamentos

* NOVAS BECAS PARA UNIVERSITARIOS/AS 02/04/2014

NOVAS BECAS PARA UNIVERSITARIOS/AS

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca, DOG de 2 de ABRIL , axudas para: 

1.       Alumnado universitario ,curso 2013/2014,que por causas sobrevidas ou imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos presenciais.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140402/AnuncioG0164-260314-0004_gl.html  

2.       alumnado que curse ensinanzas artísticas superiores e teña concedida unha beca Erasmus e Suíza para o curso 2013/2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140402/AnuncioG0164-260314-0003_gl.html  

Información : Ali Trillo.
Educadora familiar do concello 
Teléfono: 981 737004


© by Abertal