O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO DA GARDA CIVIL 2014 11/04/2014

OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO DA GARDA CIVIL 2014

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 10 de abril de 2014 a oferta de emprego do Corpo da Garda Civil para o ano 2014. 

Ingreso directo: 159 prazas na Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil 

Reserva de prazas: 
Do total de 159 prazas convocadas resérvanse 80 ós militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos efectivos e 32 prazas para os alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes”.

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría e ós alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes” que non sexan cubertas por calquera motivo acumularanse ó cupo de prazas libres. 

Promoción interna:
 

Escala de oficiais: 80 prazas
Escala de suboficiais: 250 prazas  

ENLACE Ó REAL DECRETO DO BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3822.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal