O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2014 11/04/2014

OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2014

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 10 de abril de 2014 a oferta de emprego público para o ano 2014.  

Prazas de novo ingreso: 


-  Administración Xeral do Estado

 • Persoal funcionario: 627 prazas
 • Persoal laboral: 78 prazas
 • E.P. Empresariais e entes públicos: 35 prazas (6 persoal funcionario e 29 persoal laboral)
 - Persoal da Administración de Xustiza
 • Corpo superior xurídico de secretarios xudiciais: 160  prazas
Do total de prazas que se convocan o 50% resérvanse para a súa provisión por promoción interna, de conformidade co establecido na Lei Orgánica do Poder Xudicial
 - Persoal do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
 • Persoal funcionario: 5 prazas
- Escalas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:
 • Acceso libre: 11 prazas
 • Promoción interna: 70 prazas
-  Consejo general del poder judicial·            5 prazas

Promoción interna:
 

-  Administración Xeral do Estado
 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 272 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo A2: 503 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C1: 511 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C2: 100 prazas
 • Persoal laboral: Convenio único 150 prazas
-     E.P. Empresariais e entes públicos
 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 2 prazas

ENLACE Ó REAL DECRETO DO BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3821.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 737004 / 653260746   
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal