O Concello

Departamentos

* O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE 11/08/2014

O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

O día 7 de Agosto do 2014, convocou bolsas de carácter xeral para o curso académico 2014-2015, para estudantes que cursen estudios postobligatorios.

Os estudos comprendidos son os seguintes.
a) Bacharelato.

b) Formación Profesional de Grao Medio e Superior.

c) Ensinanzas Artísticas Profesionais.

d) Ensinanzas Deportivas.

e) Ensinanzas Artísticas superiores.

f) Estudos relixiosos superiores.

g) Estudos militares superiores.

h) Estudos de idiomas realizados en Escolas Oficiais de titularidade das Administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.

i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de Grado Medio e de Grado Superior impartidos en centros públicos e  en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de Formación Profesional.

j) Programas de Cualificación Profesional Inicial e Formación Profesional Básica.

k) Ensinanzas universitarias del sistema universitario español

l) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.

m) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grado o para proseguir estudios oficiais de licenciatura.

Solicitude  deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites y Servicios» ou na dirección electrónica www.mecd.gob.es»

Prazo:
ata o 15 de outubro de 2014 ,para os/as estudantes universitarios/as.
ata 30 de setembro de 2014 ,para os/as estudantes non universitarios/as.

Para mais información solicitar cita no telefono 981737004 ou en persoa preguntando por  Ali Trillo (educadora do Concello ) na Casa de pedra

www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8548.pdf


© by Abertal