O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO DA GARDA CIVIL 2015 26/03/2015

OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO DA GARDA CIVIL 2015

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 23 de marzo de 2015 a oferta de emprego do Corpo da Garda Civil para o ano 2015.
 
Ingreso directo: 820 prazas na Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil 

Reserva de prazas: 
Do total de 820 prazas convocadas resérvanse 328 aos militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos efectivos e 164 prazas para os alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes”.

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría e aos alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes” que non sexan cubertas por calquera motivo acumularanse ao cupo de prazas libres. 

Promoción interna:
 
Escala de oficiais: 80 prazas
Escala de suboficiais: 250 prazas  

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3034.pdf  

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA  981737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal