O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO NACIONAL DE POLICÍA 2015 26/03/2015

OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO NACIONAL DE POLICÍA 2015

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 23 de marzo de 2015 a oferta de emprego do Corpo Nacional de Policía para o ano 2015.

Oposición libre: 75 prazas na Escala Executiva e 1299 prazas na Escala Básica

Reserva de prazas: 
Do total de 1299 prazas convocadas para ingreso por oposición libre na Escala Básica, resérvanse 130 para militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos.  

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría que non sexan cubertas acumularanse ás autorizadas por oposición libre.

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3033.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:

CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 737004 / 653260746 
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal