O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2015 26/03/2015

OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2015

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 23 de marzo de 2015 a oferta de emprego público para o ano 2015. 
 
Prazas de novo ingreso: 


Administración Xeral do Estado

 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 1003 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo A2: 739 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C1: 491 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C2: 87 prazas
 • Persoal laboral: 440 prazas
 • E.P. Empresariais e entes públicos: 272 prazas (20 persoal funcionario e 252 persoal laboral)
Persoal da Administración de Xustiza: 1866 prazas 
Do total de prazas que se convocan o 50% resérvanse para a súa provisión por promoción interna, de conformidade co establecido na Lei Orgánica do Poder Xudicial  

-      Persoal do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
 • Persoal funcionario: 24 prazas
Escalas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:
 • Acceso libre: 50 prazas
 • Promoción interna: 50 prazas
-      Persoal estatutario rede hospitalaria da Defensa: 42 prazas

Promoción interna:
 

-  Administración Xeral do Estado
 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 497 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo A2: 598 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C1: 893 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C2: 400 prazas
 • Persoal laboral: 319 prazas
-  E.P. Empresariais e entes públicos
 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 1 praza

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3035.pdf  

MÁIS INFORMACIÓN:
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981 737004 / 653260746   
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal