O Concello

Departamentos

* PROVISIÓN DE PRAZAS DAS FORZAS ARMADAS E DA ESCALA SUPERIOR DE OFICIAIS DA GARDA CIVIL PARA O ANO 2015 09/04/2015

PROVISIÓN DE PRAZAS DAS FORZAS ARMADAS E DA ESCALA SUPERIOR DE OFICIAIS DA GARDA CIVIL PARA O ANO 2015

O Goberno, a través do Ministerio de la Presidencia, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 28 de marzo de 2015, a provisión de prazas das Forzas Armadas e da Escala Superior de Oficiais da Garda Civil para o ano 2015  

A oferta de prazas para o acceso a militar de tropa e mariñeiría será o necesario para acadar como máximo 79.000 efectivos.  

Autorízase que ata un máximo do 9 % das prazas podan ser ofertadas para o acceso de estranxeiros como militares de tropa e mariñeiría.  

Autorízase a oferta dun máximo de 150 prazas para acceder á condición de reservista voluntario.  

Prazas:

1.Ingreso directo
-      Militares de carreira:
o   Escalas de oficiais: 495 prazas
o   Escalas técnicas: 18 prazas
o   Escala de oficiais enfermeiros: 23 prazas
o   Escala de suboficiais: 192 prazas  

-      Militares de complemento:
o   Escalas de oficiais: 72 prazas  

2. Promoción

-      Militares de carreira:
o   Escalas de oficiais: 60 prazas
o   Escalas técnica: 3 prazas
o   Escala de oficiais enfermeiros: 1 praza  

-      Militares de complemento:
o   Escalas de oficiais: 43 prazas
o   Escalas técnicas: 3 prazas
o   Escalas de oficiais enfermeiros: 2 prazas  

-      Militares de tropa e mariñeiría:
o   Escala de oficiais: 58 prazas
o   Escalas técnicas: 6 prazas
o   Escalas de oficiais enfermeiros: 1 praza
o   Escala de suboficiais: 724 prazas  

3. Prazas de acceso e adscrición a Corpo e Escala:

-      Militares de carreira oficiais (acceso): 539 prazas
-      Militares de carreira suboficiais (acceso): 900 prazas
-      Militares de complemento (adscrición): 72 prazas  

4. Prazas para o acceso a unha relación de servizos de carácter permanente:

-      Militares de complemento: 52 prazas
-      Militares de tropa e mariñeiría: 100 prazas  

5. Prazas para acceder á condición de reservista voluntario:
-      Para o conxunto das Forzas Armadas: 150 prazas  

6. Garda Civil
-      Escala superior de oficiais
o   Ingreso directo Centro Docente de Formqación Militar: 70 prazas
o   Acceso a Escala: 65 prazas        

ENLACE Ó REAL DECRETO DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2015/03/28/pdfs/BOE-A-2015-3328.pdf


© by Abertal