O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO XUNTA DE GALICIA 2015 09/04/2015

OFERTA EMPREGO PÚBLICO XUNTA DE GALICIA 2015

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Facenda, vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 10 de marzo de 2015 a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.  

Prazas correspondentes á oferta para o ingreso nas escalas de Administración Xeral, especial e persoal laboral

Acceso libre:

 • Administración xeral:
  • Corpo superior da Administración da Xunta de Galicia: 30 prazas
  • Escala de letrados: 4 prazas
  • Escala superior de finanzas: 6 prazas
  • Escala superior de estatísticos: 4 prazas
  • Escala de informáticos. Sistema e tecnoloxías da información: 4 prazas
  • Corpo de xestión da Administración Xeral da Xunta de Galicia:9 prazas
  • Escala técnica de finanzas: 10 prazas
  • Corpo administrativo da Xunta: 20 prazas
  • Corpo auxiliar da Xunta: 44 prazas
 
 • Administración especial:
  • Escala de Enxeñeiros de camiños, canles e portos: 8 prazas
  • Escala de veterinarios: 47 prazas
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros (varias especialidades). Total 17 prazas
  • Escala de enxeñeiros técnicosde obras públicas: 3 prazas
  • Escala de subinspección urbanística: 3 prazas
  • Escala de delineantes: 3 prazas
  • Escala de axentes do Servizo de Gardacostas: 20 prazas
 
 • Persoal laboral
  •  Grupo IV Categoría 00. Auxiliar de enfermería: 26 prazas
  • Grupo V. Categoría 003. Ordenanza. 6 prazas (persoas con discapacidade intelectual)
  -  Praza reservada ó proceso de consolidación:
           ·         Escala e veterinarios: 1 praza  

  -  Promoción interna:
·         Escala superior de finanzas: 8 prazas
·         Corpo superior da Administración da Xunta de Galicia: 14 prazas
·         Corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia: 20 prazas
·         Corpo administrativo da Xunta: 30 prazas
·         Corpo auxiliar da Xunta: 36 prazas

ENLACE AO DECRETO DO DOG:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150310/AnuncioCA01-060315-0003_gl.pdf


© by Abertal