O Concello

Departamentos

* CONVOCATORIA PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA 13/05/2015

CONVOCATORIA PRAZAS CORPO NACIONAL DE POLICÍA

A Dirección General de la Policía vén de publicar unha resolución no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 12 de maio de 2015 pola que se convoca oposición libre para cubrir prazas de alumnos da Escuela Nacional de Policía, da División de Formación e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Básica, categoría de Policía do Corpo Nacional de Policía.  

MÁIS INFORMACIÓN:

RESOLUCIÓN DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5247.pdf  

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal