O Concello

Departamentos

* FORMACION PROFESIONAL EN EL IES TERRA DE SONEIRA DE VIMIANZO 29/05/2015

FORMACION PROFESIONAL EN EL IES TERRA DE SONEIRA DE VIMIANZO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO Curso 2014-15  

O Instituto de Ensino Secundaria Terra de Soneira na rama de administración imparte dous ciclos formativos:

- O CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
- O CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS  

§  ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS:  

ð  Acceso o Ciclo Formativo de Grao Medio:
1º Directo: Graduado en ESO, Técnico Auxiliar (F.P I o Ciclo medio)) ou 2º BUP aprobado  
2º Mediante proba:

  • Proba de acceso nos ciclos formativos:
- Alumnado de idades iguais ou superiores aos 17 anos que no seu día abandonarán os estudos. Ou alumnado que cumpra os 17 anos no ano natural de realización desta proba. - Alumnado que con anterioridade cursara e superará os módulos obrigatorios dos programas de cualificación profesional inicial. - Alumnado que con anterioridade cursara e superará un programa de garantía social
  • Proba acceso a la universidade para maiores de 25 anos
ð  Acceso o Ciclo Formativo de Grao Superior:
1º Directo: Título de bacharelato, COU o título técnico especialista (FP 2 o Ciclo superior) ou Titulación Universitaria ou equivalente.  
2º Mediante proba:
  • Proba de acceso nos ciclos formativos:
- Ter cumpridos 19 anos ou cumprilos no ano natural da realización da proba - Cumprir ou ter cumpridos 18 anos no ano natural de realización da proba , e dispor dun título de técnico  que pertenza algunha familia profesional  incluída na opción a que opta.
  • PAU para maiores de 25 anos
    §  Prazo de presentación da matricula:

- Prazo ordinario: do 17 de xuño o 2 de xullo, ambos incluídos
- Prazo extraordinario: do 3 de setembro o 12 de setembro, ambos incluídos  

- Teñen preferencia os alumnos que presenten as solicitudes no período ordinario.    

Descargas relacionadas


© by Abertal