O Concello

Departamentos

* Bolsas de carácter xeral para o curso académico 2015-2016 27/08/2015

Bolsas de carácter xeral para o curso académico 2015-2016

A Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades convocou bolsas de carácter xeral para o curso académico 2015-2016, para estudantes que cursen estudos postobligatorios.

«BOE» núm. 187, de 6 de agosto de 2015, páginas 70613 a 70649

O prazo de presentación de solicitudes remata: 
·       o 30 de setembro para os niveles non universitarios  
·       o 15 de outubro para os universitarios.  

Forma de presentación da solicitude

·       A solicitude  presentase mediante formulario on-line a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. No hai que aportar documentación  as unidades encargadas da tramitación consultarán tódolos datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos xerais, académicos e económicos. Só en determinados supostos moi específicos  deberase aportar  a documentación concreta que se le especificará no formulario. 

·       No obstante, en calquera momento las unidades encargadas de la tramitación poderán requirirlle la presentación de documentación relacionada con su solicitude de beca. 

Requisitos académicos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8852

Requisitos económicos: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8852

Mais información : 
Preguntado por Ali Trillo (educadora familiar) na Casa de Pedra ou chamando o 981737004


© by Abertal