O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2016 30/03/2016

OFERTA EMPREGO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 2016

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 22 de marzo de 2016 a oferta de emprego público para o ano 2016.  

Prazas de novo ingreso: 


Administración Xeral do Estado

 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 1383 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo A2: 1357 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C1: 1069 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C2:  425 prazas
 • Persoal laboral: 1189 prazas
Entes Públicos: 179 prazas (6 persoal funcionario e 173 persoal laboral) 

Persoal da Administración de Xustiza:·        

Acceso libre: 1815 prazas
 • Promoción interna: 374 prazas
-  Persoal do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
 • Profesores de ensinanza secundaria: 67 prazas
Escalas de funcionarios de administración local:
 • Acceso libre: 250 prazas
 • Promoción interna: 200 prazas
Persoal estatutario:
 • Rede hospitalaria do Ministerio de Defensa: 152 prazas acceso libre
 • Instituto Nacional de Xestión Sanitaria: 236 prazas acceso libre e 4 prazas promoción interna
Consello Xeral do Poder Xudicial: 5 prazas de letradosPromoción interna:  -  Administración Xeral do Estado
 • Persoal funcionario Subgrupo A1: 458 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo A2: 550 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C1: 1449 prazas
 • Persoal funcionario Subgrupo C2: 756 prazas
 • Persoal laboral: 415 prazas
ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
http://boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2821.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:

CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal