O Concello

Departamentos

* Solicitude da correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiais pre-Bolonia e niveis MECES 30/03/2016

Solicitude da correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiais e niveis MECES

Que é o nivel de correspondencia MECES?  

É un procedemento cuxa finalidade é outorgar o nivel de correspondencia a cada un dos títulos do antigo catálogo de títulos universitarios oficiais pre-Bolonia (Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico, Mestre e  Diplomado) dentro do Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).  

Requisitos

  • Estar en posesión dun título universitario oficial español de Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico e Diplomado cuxa correspondencia cun nivel MECES teña sido aprobada mediante Acordo de Consello de Ministros, publicada no BOE e inscrita no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT).
  • Identificarse na Sede Electrónica por medio dun Certificado Dixital recoñecido  pola plataforma @firma.
MÁIS INFORMACIÓN:  

Enlace ó Real Decreto 967/2014, de 21 de novembro 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12098.pdf 

Para tramitar a solicitude:  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html  

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL DO CONCELLO
CASA DE PEDRA 981 737004 / 653260746
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00

Descargas relacionadas


© by Abertal