O Concello

Departamentos

* CONVOCATORIA PROCEDEMENTOS SELECTIVOS CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 20/04/2016

CONVOCATORIA PROCEDEMENTOS SELECTIVOS CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 19 de abril de 2016 a orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Anúncianse nesta orde as seguintes convocatorias coas súas correspondentes bases:

– Convocatoria do procedemento selectivo para acceso ao corpo de inspectores de Educación.
– Convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profeso­res de ensino secundario.
– Convocatoria do procedemento selectivo de ingreso aos corpos de mestres e de pro­fesores técnicos de formación profesional.  
– Convocatoria do procedemento para a adquisición de novas especialidades no corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres.  

Prazo de presentación de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación da no Diario Oficial de Galicia.   

ENLACE Á ORDE DO DOG:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160419/AnuncioG0164-070416-0001_gl.pdf

ENLACE Á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA VER AS PRAZAS CONVOCADAS:
http://camarinas.net/web/noticia.php?id_noticia=815&id_seccionweb=181


© by Abertal