O Concello

Departamentos

* CALENDARIO DE PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZA VISUAL (PLADIGA) 2016 28/04/2016

CALENDARIO DE PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZA VISUAL (PLADIGA) 2016

A Consellería do Medio rural vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 27 de abril unha resolución pola que se convocan para a realización das probas físicas e de agudeza visual os integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga.

Proba do banco.


Categorías:

-      Técnico superior de defensa contra incendios forestais
-      Técnico forestal de defensa contra incendios forestais
-      Xefe de cuadrilla
-      Condutor de motobomba
-      Peón condutor
-      Peón de defensa contra incendios forestais  

Proba de agudeza visual.

Categorías:
-      Vixilante fixo
-      Vixilante móbil 

As persoas aspirantes deberán acudir á realización da proba provistas do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o estado de saúde, asinado por un / unha colexiado / a en exercicio en que se faga constar que non presentan enfermidade ou discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha proba de esforzo físico. O dito certificado deberá ter unha antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de realización da proba.

Lugares de realización das probas:

A Coruña: Pavillón Polideportivo Monte Alto; rúa Alcalde Sanjurjo, s/n.     

Lugo: Pistas Deportivas Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras); rúa Fihlarmónica Lucense s/n.    

Ourense: Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía. As Lagoas  s/n.   

Pontevedra: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia. Avenida Fernández Ladreda 43

Horario: Comezarán ás 8:30

As persoas aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas listas.

As persoas que teñan domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calquera das provincias en que pretendan traballar. 

A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos das persoas aspirantes sendo a seguinte para cada provincia:  

DATA LETRA                              APELIDO
3 DE MAIO 2016                         A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K
4 DE MAIO 2016                         L-M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Máis información:
Consellería do Medio Rural
http://mediorural.xunta.gal/

Resolución do DOG:
   
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160427/AnuncioG0426-210416-0002_gl.pdf

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
mseijas.desenvolvemento@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00

Descargas relacionadas


© by Abertal