O Concello

Departamentos

* Programa de Turismo del Imserso 2016/2017 01/06/2016

Programa de Turismo del Imserso 2016/2017

Está aberto o prazo para  solicitar praza no programa de Turismo del Imserso temporada 2016/2017

Requisitos:

- Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social con 65 anos cumpridos.
- Ser pensionistas de xubilación do Sistema Público de pensións.
- Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
- Ser pensionista de viuvez con 55 anos cumpridos.

Os/as cónxuxes ou parellas de feito, non precisan reunir os requisitos de idade ou pensión. Así mesmo, se admitirá como acompañante a un/unha fillo/a con discapacidade cun grao igual ou superior o 45 %; deberá valerse por si mesmo e non padecer alteracións de comportamento que lle impidan a normal convivencia nos hoteis.

Destinos:       
- Opción A:
Zona Costeira Peninsular.
Opción B: Zona Costeira Insular e Turismo de Interior.  

Prazo: Ata o día 17 de xuño do 2016  nas dependencias dos Servizos Sociais do Concello, para máis información poderán chamar o teléf.: 981 73 70 04. Tamén poderán facer a solicitude on line a través da Sede Electrónica do Imserso: https://sede.imserso.gob.es                                                       

Camariñas,  30 de maio de 2016

A concelleira de Servizos Sociais e Igualdade,    
Sandra Insua Rial

Descargas relacionadas


© by Abertal