O Concello

Departamentos

* PROBAS PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE CONDUTOR PROFESIONAL TRANSPORTE DE MERCADORÍAS OU DE VIAXEIROS POR ESTRADA 13/01/2017

PROBAS PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE CONDUTOR PROFESIONAL TRANSPORTE DE MERCADORÍAS OU DE VIAXEIROS POR ESTRADA

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 23 de novembro unha resolución pola que se convocan as probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2017. 

Realizaranse 9 convocatorias para as categorías D1,D1+E, D, D+E, C1, C1+E, C, C+E 

Datas de realización das probas: 
-     Primeira convocatoria: entre o 18 de xaneiro e o 8 de febreiro de 2017 
-     Segunda convocatoria: entre o 22 de febreiro e o 8 de marzo de 2017 
-     Terceira convocatoria: entre o 5 de abril e o 19 de abril de 2017 
-     Cuarta convocatoria: entre o 17 de maio e o 31 de maio de 2017 
-     Quinta convocatoria: entre o 21 de xuño e o 5 de xullo de 2017 
-     Sexta convocatoria: entre o 19 de xullo e o 9 de agosto de 2017 
-     Sétima convocatoria: entre o 13 de setembro e o 27 de setembro de 2017 
-     Oitava convocatoria: entre o 8 de novembro e o 22 de novembro de 2017
-     Novena convocatoria: entre o 13 de decembro e o 27 de decembro de 2017    

Prazo de inscrición ás probas:
-     Primeira convocatoria: do 25 de novembro de 2015 ó 30 de decembro de 2016 (ambos inclusive) 
-     Segunda convocatoria: do 31 de decembro de 2016 ó 3 de febreiro de 2017 (ambos inclusive) 
-     Terceira convocatoria: do 4 de febreiro ó 17 de marzo de 2017 (ambos inclusive) 
-     Cuarta convocatoria: do 18 de marzo ó 28 de abril de 2017 (ambos inclusive) 
-     Quinta convocatoria: do 29 de abril ó 2 de xuño de 2017 (ambos inclusive) 
-     Sexta convocatoria: do 3 de xuño ó 7 de xullo de 2017 (ambos inclusive) 
-     Sétima convocatoria: do 8 de xullo ó 25 de agosto de 2017 (ambos inclusive) 
-     Oitava convocatoria: do 26 de agosto ó 13 de outubro de 2017 (ambos inclusive) 
-     Novena convocatoria: do 14 de outubro ó 17 de novembro de 2017 (ambos inclusive) 

Documentación a presentar: 
-     Impreso de solicitude axustado ó modelo normalizado
-     Impreso de autoliquidación de taxas
-     No caso de non prestar o consentimento para que a Administración consulte telematicamente os datos de identidade e residencia, a persoa aspirante deberá achegar tamén copia do DNI e, de ser o caso, da documentación que acredite a súa residencia habitual en Galicia. 

As persoas aspirantes excluídas ou non admitidas á realización das probas poderán solicitar a devolución das taxas que aboasen, de ser o caso,  presentando para o efecto unha solicitude axustada ó modelo normalizado. 

ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:   
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161123/AnuncioG0423-111116-0004_gl.pdf 

MÁIS INFORMACIÓN:  
CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746   
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00


© by Abertal