Galicia Aberta - Secretaría Xeral da Emigración

Prestacións para Emigrantes Retornados SEPE - Servicio Público de Emprego Estatal

Se es emigrante retornado podes acceder a algunhas prestacións sempre que cumprar os requisitos exigidos.
 • Subsidio para emigrantes retornados. 
 • Renta Activa de Inserción para emigrantes retornados.
 • Subsidio por desemprego para emigrantes retornados maiores de 55 anos.
 • Prestación por desemprego do emigrante retornado que cotizou en España antes de emigrar.
 • Axudas extraordianrias para retornados. 
 

Seguridade Social - Trámites e xestións

Convenio especial de los emigrantes españoles e hijos de estos retornados.

Área de Emigración - Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración

Información:
 • Guía do Retorno
 • Prestacións asistenciais e axudas
 • Subvencions
 • Asistencia Sanitaria
 • Consejerías e Seccións no Exterior
 • Consello Xeral da Cidadanía Española no Exterior
 • Carta de España
 • Portal da Cidadanía Española no Exterior

Servizos Sociais

Contacto

Casa de Pedra. Plaza de Insuela, s/n.
Tfno. 981737004 - Fax: 981736199
Concelleira de Servizos Sociais: 
begona.tajes@camarinas.net
Axente de igualdade: 
igualdade@camarinas.net