Corporación municipal

Inicio O Concello Corporación municipal

PsdeG-PSOE:
1.- Dna. Sandra Insua Rial.
2.- D. Fabian Canosa Pasantes
3.- Dna. Encarnación Liñeiro Pouso
4.- D. Sergio Caamaño Fernández
5.- Dna. Begoña Tajes Mendez
6.- D. Germán Camiño Mouzo
7.- D. José Francisco Carril Ageitos
8.- Dna. Rosa Ana Barbeira Fandiño

PP:
9.- Dna. Paula Mouzo Mas
10.- D. Juan Carlos Amado Sambade
11.- D. Manuel Mejuto Rios
12.- Dna. Marta Mª Mouzo Pose

BNG:
13.- D. Xurxo Manuel Rodriguez Baña