Concellerías

Inicio O Concello Concellerías

Alcaldesa

Dna. Sandra Ínsua Rial sandra.insua@camarinas.net

Xunta de Goberno Local

Presidenta:

Dna. Sandra Ínsua Rial

 

Concelleiros:

D. Sergio Caamaño Fernández.

Dna. Encarnación Liñeiro Pouso.

D. Fabián Canosa Pasantes.

Dna. Lara Pasantes Campaña.

 

Tenentes de Alcalde

Primeiro Tenente de Alcalde: D. Sergio Caamaño Fernández.

Segunda Tenente de Alcalde: Dna. Encarnación Liñeiro Pouso.

Terceiro Tenente de Alcalde: D. Fabián Canosa Pasantes.

Cuarta Tenente de Alcalde: Dna. Lara Pasantes Campaña.

 

CONCELLERÍAS

Concellería delegada de Urbanismo, Medio Ambiente e Emprego:

D. Sergio Caamaño Fernández.

sergio.caamano@camarinas.net

 

Concellería delegada de Cultura, Encaixe e Turismo:

Dna. Encarnación Liñeiro Pouso.

encarna.lineiro@camarinas.net

 

Concellería delegada de Educación e Deporte:

D. Fabián Canosa Pasantes.

fabian.canosa@camarinas.net

 

Concellería delegada de Comercio.

Dna. Lara Pasantes Campaña.

lara.pasantes@camarinas.net

 

Concellería delegada de Servizos Sociais e Igualdade:

Dna. Begoña Tajes Méndez.

begona.tajes@camarinas.net

 

Concellería delegada de Limpeza e Ornato:

D. Germán Camiño Mouzo.

german.camino@camarinas.net