Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades

O Instituto da Muller, organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, ten como función a promoción e o fomento das condicións que posibiliten a igualdade social de ambos os sexos e a participación das mulleres na vida política, cultural, económica e social.

Secretaría Xeral de Igualdade

  • Emprendemento feminino 
  • Contra a violencia de xénero
  • Corresponsabilidade e conciliación
  • Sensibilización Social...

Servicios Sociais e Igualdade - Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade

  • Violencia de Xénero e Trata de Mulleres
  • Igualdade de Oportunidades

Servizos Sociais

Contacto

Casa de Pedra. Plaza de Insuela, s/n.
Tfno. 981737004 - Fax: 981736199
Concelleira de Servizos Sociais: 
begona.tajes@camarinas.net
Axente de igualdade: 
igualdade@camarinas.net