O ministerio de educación publicou , o 17 de marzo de 2023, a resolución pola que se convocan as bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios

O ministerio de educación publicou , o 17 de marzo de 2023, a resolución pola que se convocan as bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios .

Prazo de solicitude: dende o 27 de marzo ata o 17 de maio de 2023.

 Beneficiario:

Alumnado de Bacharelato ,formación profesional, ensinanzas artísticas e deportivas, estudos relixiosos, estudos de idiomas en escolas oficiais ,ensinanzas universitarias e preparación de probas para o acceso a formacion profesional ou a universidade.

Solicitude: Debese cumplimentar por vía electrónica na dirección https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html  ou en https://www.educacionyfp.gob.es/serviciosalciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html

Cuantías das bolsas:

Matricula. Para o alumnado universitario.

Cuantía ligada a renta: 1700€

Cuantía ligada a residencia: 2500 €

Cuantía ligada a excelencia académica: entre 50-125€

Beca básica: 300€ .(o alumnado de ciclos formativos de grado básico 350€).

Cuantía variable: como mínimo 60€

 

Para máis información: Chamar a Casa de Pedra 981737004 (previa cita Ali Trillo. educadora familiar)

Descargas

Igualdade e Servizos Sociais

Contacto

Casa de Pedra. Plaza de Insuela, s/n.
Tfno. 981737004 - Fax: 981736199
Concelleira de Servizos Sociais: 
begona.tajes@camarinas.net
Axente de igualdade: 
igualdade@camarinas.net