APROBACIÓN DO PAGO DAS AXUDAS DO PEL-REACTIVA

PLAN DE EMPREGO LOCAL  PEL – 2022

A Deputación da Coruña aprobou o Plan Emprego Local - PEL 2022 para impulsar o emprego e o emprendemento na provincia e fortalecer o tecido empresarial.

Pode consultar as axudas de outras administracións en https://camarinas.net/portal-cidadan/axudas-convocatorias-emprego/gl

 

PRAZO DE SOLICITUDE: do 11/04 ata o 11/05/22, ás 14.00 horas.

 

SOLICITUDES: telematicamente na plataforma SUBTeL: https://sede.dacoruna.gal/subtel

 

CONDICIÓNS XERAIS:

- Antigüidade máxima de 5 anos continuados na actividade.

- Gastos ou investimentos realizados entre o 01/01 e 31/12/2022.

- Os xustificantes de gasto terán que estar expedidos no período sinalado.

- Forma de pago dos bens: calquera modalidade de pagamento bancario.

 

PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO: axudas ao investimento en bens inventariables novos.

- Orzamento: de 3.500,00 a 25.000,00 € .

- Subvención do 70%: de 2.450,00 a 17.500,00 €.

- Convocatoria: https://bit.ly/3rFQfuK

 

PEL-AUTÓNOM@S: axudas para as cotas sociais de 2022 que no tiveran axuda, subvención, bonificación ou similar. 

- Contía fixa de 200 €/mes. Mínimo 6, máximo 12 meses de 2022.

- Manter a actividade polo menos ata o 31/12/22 con seis mensualidades neste ano.

- Convocatoria:  https://bit.ly/3k0faEN

 

PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN: axudas á contratación de pemes e microempresas.

- Custos da contratación en 2022, xornada completa ou parcial, mínimo 6 meses e máximo 12.

- Axuda: 70% dos custos de 2022, máximo 15.000 €

- Convocatoria: https://bit.ly/3timbgw

 

PEL-PEMES MANTEMENTO: axudas ao mantemento do cadro de persoal de pemes e microempresas beneficiarias do PEL-Pemes Creación e Ampliación 2021.

- Contratos indefinidos anteriores ao 28/03/22, dentro dos 12 meses consecutivos aos subvencionados polo PEL-Pemes Creación e Ampliación 2021.

- Axuda do 50% dos gastos de contratacións durante 12 meses, máximo 10.000 €, 11.000 para colectivos vulnerables, por xornada completa ou proporcional.

- Convocatoria: https://bit.ly/3lm7tey

 

 

INFORMACIÓN: Área de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Camariñas.

Cita previa no 981 73 70 04

ABERTO O PERÍODO DE XUSTIFICACIÓN DE PEL-REACTIVA DE CAMARIÑAS 2021 ATA O 31 DE MARZO ÁS 14:00H

****************************************************************************

http://www.camarinas.net/web/noticia.php?id_noticia=1696&id_seccionweb=108

****************************************************************************

AXUDAS PEL - Reactiva ***ACTUALIZACIÓN 18-02-2021***

****************************************************************************

http://www.camarinas.net/web/noticia.php?id_seccionweb=108&id_noticia=1627

Descargas