APROBACIÓN DO PAGO DAS AXUDAS DO PEL-REACTIVA

O BOP publicou a aprobación do pago das axudas do PEL-Reactiva de Camariñas.

❗ As empresas beneficiarias que non enviasen ao Concello os certificados bancarios deben remitilos a 📩 adl@camarinas.net.  

O Concello de Camariñas esta ingresando as axudas do plan. 

ℹ Máis información: https://bit.ly/3gHkUT6

ABERTO O PERÍODO DE XUSTIFICACIÓN DE PEL-REACTIVA DE CAMARIÑAS 2021 ATA O 31 DE MARZO ÁS 14:00H

****************************************************************************

http://www.camarinas.net/web/noticia.php?id_noticia=1696&id_seccionweb=108

****************************************************************************

AXUDAS PEL - Reactiva ***ACTUALIZACIÓN 18-02-2021***

****************************************************************************

http://www.camarinas.net/web/noticia.php?id_seccionweb=108&id_noticia=1627