PROTOCOLO DE USO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

O Concello de Camariñas, Concellería de Deportes, o día , acordou modificar o Protocolo Covid-19 que recolle as normas de uso das instalacións deportivas municipais durante a tempada 2020/2021 e en tanto non se supere a crise sanitaria ocasionada pola Pandemia. O dito protocolo, redactouse tendo en conta os acordos do Consello da Xunta de Galicia, por ser esta a autoridade competente en materia sanitaria, así como as normas propias do Concello de Camariñas en canto ao uso das instalacións deportivas que son da súa titularidade. En concreto, aténdese ao establecido na Orde do día 12 de xuño de 2020 (DOG núm.) así como as posteriores Ordes que a modifiquen e complementen.

Descargas

Deportes

Contacto Deportes

Casa de Pedra. Plaza de Insuela, s/n.
Tfno. 981737004 - Fax: 981736199
Técnico de deporte: fran.puga@camarinas.dicoruna.es
Conc. Delegado Deportes:
fabian.canosa@camarinas.net

Solicitude instalacións deportivas