Becas MEC 2022

Becas MEC 2022

O Sábado día 12 de marzo do 2022 publicouse no BOE a resolución de 10 de marzo de 2022 pola que se convocan as bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios.

Prazo de solicitude: de 30 de marzo a 12 de maio de 2022.

Beneficiario:

Alumnado de Bacharelato ,formación profesional, ensinanzas artísticas e deportivas, estudos relixiosos, estudos de idiomasen escolas oficiais ,ensinanzas universitarias e preparación de probas para o acceso a formacion profesional ou a universidade.

Solicitude: Debese cumplimentar por vía electrónica na dirección https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es

Cuantías das bolsas:

Matricula. Para o alumnado universitario.

Cuantía ligada a renta: 1700€

Cuantía ligada a residencia: 1600€

Cuantía ligada a excelencia académica: entre 50-125€

Beca básica: 300€ .(o alumnado de ciclos formativos de grado básico 350€).

Cuantía variable: como mínimo 60€

 

Para máis información: Chamar a Casa de Pedra 981747004 (previa cita Ali Trillo. educadora familiar)