Programas

Inicio Servizos Sociais Programas

Programas

Programa En Feminino: A voz das mulleres

Programa que pretendeu incentivar e coordinar a participación cidadá en cada unha das actuacións executadas. Creáronse grupos de traballo para poder articular a relación directa entre o tecido comunitario e o concello.

Programa Redes para a Igualdade

Programa que pretendeu sensibilizar e formar para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. e proporcionar formación co gallo de facilitar a incorporación das mulleres da zona ao mundo laboral.

Servizos Sociais

Contacto

Casa de Pedra. Plaza de Insuela, s/n.
Tfno. 981737004 - Fax: 981736199
Concelleira de Servizos Sociais: 
begona.tajes@camarinas.net
Axente de igualdade: 
igualdade@camarinas.net