BONO ALUGUEIRO MOCIDADE

Prazo solicitude ata 31 outubro de 2022 

Creditos rehabilitacion vivendas

Prazo de solicitude ata 1/9/2022

Axudas para redaccion de libro de edificio e proxecto rehabilitacion integral

Prazo de solicitude atas 30 novembro 2022

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXETICA EN VIVENDAS

PRAZO: ata o 14/10/22 na Sede Electrónica da Xunta, procedemento VI406E      CONCESIÓN: segundo a orde de presentación ou ata o esgotamento dos fondos. 

AXUDAS PARA REHABILITACION ENERXETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES ANTES DE 2007

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 03/01- 30/09/2022, na Sede Electrónica da Xunta, procedemento VI406D

PROXECTOS DE BIOMASA DE PARTICULARES - IN421P

- Particulares: nas entidades colaboradoras do 02/03 - 01/07/2022, ou ata esgotamento de fondos.