Axudas para emprego de madeira na construccion

Prazo de solicitude ata 2 de maio de 2024

Avais compra vivenda mocidade

Prazo de solicitude ata 30/10/2024

Axudas compra vivenda mocidade

Prazo solicitude ata 31/10/2024   

MI402A- Correccions de impactos paisaxisticos

Prazo de solicitude ata 15/2/2024

AXUDAS ALUGUER DE VIVENDAS 2024

Prazo de solicutude ata 29/2/2024

AXUDA RENOVACION ELECTRODOMESTICOS 2024

Prazo de solicitude ata 30/9/2024 ou esgotamentos de fondos

ACTUACIONS DE CORRECCION DE IMPACTOS PAISAXISTICOS 2024

Prazo: 15/02/24

Compra de bici electrica

Prazo de solicitude 15/11/2024

Axudas libro de edificio e redaccion de proxectos

Prazo de solicitude ata 2/10/2023

Accesibilidade vivendas

Prazo de solicitude: ata o 15/07/23

Avais para compra de primeira vivenda da mocidade

Prazo de solicitude ata 30/11/2023

Compra de vivenda para persoas de 35 anos ou menos

Prazo de solicitude ata 31/10/2023

Axudas renovacion electrodomesticos

Prazo ata 30/9/2023 ou esgotamento de fondos

Axudas para redaccion de proxecto e execucion de obras na que se emprege a madeira

Prazo de solicitude ata 15/11/2022