Actualidade

Emprego e Desenvolvemento local

ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE DO BONO ALUGUER PARA MOCIDADE

A Xunta de Galicia abre o prazo de solicitude para BONO ALUGUER MOCIDADE. As solicitudes deben presentarse na sede electrónica da Xunta. Procedemento VI482E 

Emprego e Desenvolvemento local

CONVOCATORIA PROBAS SELECTIVAS GARDA CIVIL

A Dirección General de la Guardia Civil vén de publicar unha resolución no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 28 de xuño de 2022 pola que se convocan probas selectivas para o ingreso nos centros docentes de formación, para a incorporación á Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil.
 

Emprego e Desenvolvemento local

MerCamariñas estrea unha newsletter semanal para promocionar os últimos produtos publicados na plataforma

  • Todas aquelas persoas interesadas en recibila no seu correo poden anotarse en https://mercamarinas.com/landing-newsletter-mercamarinas/

Emprego e Desenvolvemento local

AXUDAS VIVENDA 2022

Aberto o prazo de solicitude para varias axudas para vivenda e edificios de Galicia.

Máis información: https://camarinas.net/portal-cidadan/descargas/gl/47

Área de desenvolvemento local de Camariñas 981 737 004 adl@camarinas.net

Emprego e Desenvolvemento local

OFERTA EMPREGO PÚBLICO GARDA CIVIL 2022

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 25 de maio de 2022 a oferta de emprego público do Corpo da Garda Civil para o ano 2022.

Emprego e Desenvolvemento local

OFERTA EMPREGO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL 2022

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 25 de maio de 2022 a oferta de emprego público da Policía Nacional para o ano 2022.

Emprego e Desenvolvemento local

OFERTA EMPREGO PÚBLICO ESTADO 2022

O Estado, a través do Ministerio de Hacienda y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial do Estado) do 25 de maio a oferta de emprego público para o ano 2022
 
ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:


https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf

Emprego e Desenvolvemento local

ACTUALIZACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS 2021 LISTAS XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Facenda e Administración Pública publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 25 de maio unha resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Emprego e Desenvolvemento local

AXUDAS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA - IN201G

BENEFICIARIOS:
- Obradoiros artesanais inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. No caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición ata o 13/06/22.
- Asociacións profesionais e empresariais de artesás de Galicia cando o 90 % dos seus membros, cun mínimo de 10, figuren inscritos como obradoiros artesáns.
12 3 4