Presentación

Inicio Emprego Presentación

Casa de Pedra. Plaza de Insuela s/n 15123 Camariñas
Teléfono: 981737004 – Fax: 981736199
Concelleiro Delegado: sergio.caamano@camarinas.net

Correo: margarita.seijas@camarinas.net

 

HORARIO:

Atención presencial: Luns a Venres, de 9:00 a 14:00.
Atención telefónica : Luns a Venres, de 8:00 a 14:00

 

Na Casa de Pedra dispoñemos dunha entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia para:

  • Asesoramento para a inscrición das demandas de emprego no SPEG.
  • Asesoramento legal (contratación, prestación por desemprego e subsidios, nóminas,…).
  • Orientación laboral e IPIs (Itinerarios Personalizados de Inserción): información e asesoramento sobre recursos cara á mellora da empregabilidade dos demandantes. Accións personalizadas e colectivas para a busca activa de emprego.
  • Punto de información do SPEG: renovación da demanda e mellora do emprego, acceso ao portal de emprego da Xunta de Galicia.
  • Captación de ofertas de traballo e mecanización informática para a súa xestión.


Sergio Caamaño Fernández. 
Concelleiro delegado de Eduación,
Cultura, Emprego e Medio Ambiente

Descargas