PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2022

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2022

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2022

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 12 de xaneiro as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2022.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

 

Código de procedemento: ED312C

 

Requisitos:

  • Persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a un ciclo formativo de grao medio e teñan 17 anos ou os fagan durante o 2022

Prazo de inscrición: Do 3 ao 16 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Código de procedemento: ED312D

Requisitos:

  • Persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a un ciclo formativo de grao superior e teñan 19 anos ou os fagan durante o ano 2022

Prazo de inscrición: Do 31 de xaneiro ao 11 de febreiro de 2022, ambos os dous incluídos. 

 

ENLACE Á CONVOCATORIA DO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioG0598-171221-0001_gl.pdf

 

OU CONTACTAR COA EDUCADORA FAMILIAR 

CASA DE PEDRA   

981737004  
alianza.trillo@camarinas.net

LUNS A VENRES: 9:00 - 14:00