Cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4

Cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de convocar no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 14 de febreiro de 2022, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.


Poderán solicitalos persoas maiores de 16 anos ou aquelas que os cumpran no ano natural da convocatoria.

 

Hai dúas modalidades:

  • Cursos presenciais: Celga 2, Celga 3 e Celga 4
  • Cursos en teleformación: Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

 

Prazo: 15 días, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG.

 

Para ver datas, lugares e horarios dos cursos presenciais consultar anexo I da resolución do DOG no enlace que se sinala máis abaixo.

  
Cada persoa só poderá inscribirse nun único curso. Do contrario quedará automaticamente excluída do proceso de selección. A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes tamén dará lugar á exclusión automática.

 

Se un curso ten máis solicitantes que prazas dispoñibles, a asignación farase a través dun sorteo aleatorio puro. A orde de entrada das solicitudes de inscrición será indiferente.  


A realización do curso non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega (Celga). ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220214/AnuncioG0598-260122-0002_gl.pdf

 

MÁIS INFORMACIÓN:

http://www.lingua.gal

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN:

https://fornacion-lingua.xunta.gal

 


OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL

CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746

margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 9:00 – 14:00     

Descargas